Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE została powołana w celu kontynuacji i realizacji wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką organową i kameralną, odbywających się na terenie Małopolski i Podkarpacia. Wydarzenia artystyczne realizowane pod auspicjami Fundacji posiadają już swoją wieloletnią tradycję, bogaty dorobek oraz renomę, których zasięg oddziaływania kulturotwórczego wykracza daleko poza teren ich realizacji.

ŻRÓDŁO

 

Projekt identyfikacji fundacji został oparty  pomysł podpisu, ponieważ ARS to inicjały Pani Prezes.

 

PROJEKTY PLAKATÓW I PROGRAMÓW